НОВИНИ

Приведення у відповідність із законодавством Європейського Союзу норм Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

pic 2017-06-20 pic 14:09:48

Ряд важливих змін пропонується внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" законопроектом 4646-д від 16.06.2017р. Однією із його цілей є приведення норм Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зокрема із положеннями Директиви ЄС  2013/34/ЄС, та удосконалення порядку застосування МСФЗ.

Запропоновано наступне:

  • нове визначення терміну "підприємства, що становлять суспільний інтерес". Такими суб’єктами будуть тільки підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів (тобто, не будь-які публічні акціонерні товариства), страховики, недержавні пенсійні фонди;
  • з урахуванням положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС пропонується звільнити мікро- та малі підприємства від подання звіту про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління, так звану нефінансову інформацію;
  • законопроектом уточнено вимоги щодо складання фінансової звітності за міжнародними стандартами підприємствами, що становлять суспільний інтерес та підприємствами, що займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення;
  • імплементовані вимоги Директиви ЄС № 2013/34/ЄС та міжнародних стандартів фінансової звітності в частині консолідованої фінансової звітності з уточненням, що вона складається за правилами національних або міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку. Вимоги консолідації звітності не поширюються на малі групи підприємств;
  • визначити, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не є підставою для невизнання господарської операції;
  • зобов’язати підприємства, що застосовують МСФЗ, подавати фінзвітність у єдиному електронному форматі, а також зобов’язати їх надавати копії фінансової звітності за запитом юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62044

 

Поширити: