НОВИНИ

Вихід на українські фондові біржі іноземним компаніям спрощено

pic 2018-02-06 pic 18:25:35

Спрощені умови, яким повинні відповідати цінні папери для отримання допуску. Так, цінні папери іноземного емітента повинні відповідати таким умовам:

  • емітент зареєстрований в іншій державі;
  • випуск та / або проспект емісії зареєстрований в країні походження емітента і цінні папери розміщені за межами України;
  • є дозвіл Центрального депозитарію;
  • паперу класифіковані згідно з міжнародними вимогами;
  • папери допущені до обігу на фондових біржах, затверджених Комісією.

Також Комісія може призупиняти обіг цінних паперів іноземних емітентів в разі порушення законодавства про цінні папери (на термін до одного року).

Крім того, для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери Комісія може призупиняти внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до системи депозитарного обліку на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Для прийняття рішення про допуск заявнику потрібно подати до Комісії такі документи:

  • заяву про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України, підписану уповноваженою особою заявника;
  • письмове підтвердження Центрального депозитарію;
  • документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи заявника, підписом якого завірені документи, які подаються.

Відповідні зміни передбачені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.12.2017р. №871 «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України», яке вступило в силу 6 лютого.

Поширити: